Nasze Liceum zaproponuje swoim uczniom:
- naukę dwóch z czterech języków obcych: angielskiego, francuskiego, niemieckiego i hiszpańskiego,
- naukę w klasach: dwujęzycznych z wiodącym językiem hiszpańskim, z rozszerzonym programem matematyki, przedmiotów przyrodniczych i humanistycznych,
- wymianę oświatową i kulturalną z niemiecką szkołą w Munster,
- wymianę uczniów z uczniami z Hiszpanii,
- warsztaty językowe w Mursji,
- warsztaty językowe w Londynie,
- bogatą ofertę zajęć dodatkowych,
- realizację projektów,
- opiekę pedagogiczną i psychologiczną,
- obozy integracyjne dla klas pierwszych,
- opiekę pielęgniarki.Szkoła dysponuje:
- dobrze wyposażonymi pracowniami przedmiotowymi,
- trzema pracowniami komputerowymi ze stałym dostępem do Internetu,
- salą gimnastyczną,
- czytelnią, w której działa Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej, a uczniowie mają możliwość skorzystania np. z drukarki i skanera,
- stołówką,
- sklepikiem.

top